Naše služby

 • Inženýrské sítě

  • výstavba kanalizačních a vodovodních řadů, drenážních systémů, plynovodů

 • Komunikace a zpevněné plochy

  • povrchy z betonových i kamenných dlažeb, asfaltové kryty, mlatové povrchy , venkovní hřiště, štěrkové a betonové konstrukční vrstvy

 • Cyklostezky

  • realizace cyklostezek z asfaltových, dlážděných a mlatových povrchů

 • Mlatové povrchy
  Mlatové povrchy

  • parkové a lesní stezky pro pěší cyklisty

 • Gabiony
  Gabiony

  • opěrné stěny a oplocení z drátokošů s výplní z kamene

 • Demolice
  Demolice

  • bourací a demoliční práce podzemních i nadzemních objektů

 • Zlepšování zemin

  • stabilizace zemin směsnými hydraulickými pojivy, drcení, frézování

 • Odvodnění komunikací a ploch

  • liniové a bodové odvodnění komunikací a zpevněných ploch pro všechny třídy zatížení

 • Zemní práce

  • provádění výkopových a hutnících prací pro konstrukce komunikací a inženýrské sítě

Hledáte spolehlivého partnera pro Váš projekt?